Laatu ja ympäristö

Toimintamme perustuu kansainvälisesti hyväksytyille toimintatavoille.

  • Konsernillamme on sertifioidut ISO 9001 laatujärjestelmä ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmä.
  • Kiviainespalvelumme kattavat CE-tyyppihyväksytyt rakennuskiviainekset ja ovat pätevöityjen tarkastuslaitosten varmentamia.
  • Huolehdimme yhteiskuntavelvoitteiden täyttämisestä ja noudatamme tilaajavastuulakia.
  • Olemme jätelain 49 §:n mukainen hyväksytty toimija.
  • Yrittäjämme ja henkilökuntamme ovat pätevöityneet koulutuksin vastaamaan alan ja ammattipätevyysdirektiivin vaatimuksia.
  • Kuljetusten ympäristöystävällisyyttä lisätään kuljettajien saamalla taloudellisen ajotavan koulutuksella.
  • Kuljetuskalusto täyttää lakien ja kuljetustehtävien asettamat vaatimukset.
  • Tarkista tietomme tilaajavastuu.fi -palvelusta